Pan ddaeth Ailgylchwyr Zabbaleen Cairo i Gymru - Eifion Williams

Share

Sut lwyddodd cymuned yn erbyn grym bunesau byd-eang

Erthygl gan Eifion Williams: Prif Weithredwr Economi Gylchol Cymru

Mae Economi Gylchol Cymru yn gwneud llawer o bethau, ond yn bennaf mae'n cysylltu cymunedau yng Nghymru â chymunedau ledled y byd sydd wedi datblygu modelau, yr arbenigedd, a'r modd i gyflawni Dim Gwastraff yn lleol. Gyda'r tywod yn y newid yn yr hinsawdd mae gwydr awr yn sychu'n gyflym, mae defnyddio a rhannu llwyddiant yn gam doeth. Trwy ddileu gwastraff rydym yn creu'r Economi Gylchol yn ddiofyn; yr her wedyn wrth gwrs yw lle mae deunyddiau a gasglwyd yn mynd a phwy sy'n elwa. Yn yr Economi Gylchol wirioneddol gynaliadwy, mae cymunedau lleol a busnesau lleol yn tywynnu’r cyfoeth cynhenid ​​a geir yn eu ffrydiau gwastraff eu hunain.

Dyma stori sut y bu i bobl drechu corfforaethau byd-eang a symudodd mewn en-offeren ac am gyfnod yn gwadu eu bywoliaeth iddynt. Os nad ydych wedi clywed am Zabbaleen Cairo, dylech wneud hynny. Mae cymuned Zabbaleen yn ysbrydoliaeth mewn oes lle mae corfforaethau byd-eang yn marchogaeth dros gymunedau lleol a busnesau bach ledled y byd.

Mae cymuned Zaballen yn Cairo yn ailgylchwyr arbenigol: ers sawl cenhedlaeth, maent wedi cefnogi eu hunain trwy gasglu ac ailgylchu, o ddrws i ddrws, gan drigolion Cairo. Gan ddefnyddio tryciau codi a throliau wedi'u tynnu gan asynnod i'w casglu yn y strydoedd culaf, maen nhw'n cludo cannoedd o dunelli o ddeunyddiau o Cairo i'w cartrefi ym Mhentref Mokattam lle maen nhw'n didoli popeth yn eithaf da. Maent yn ailgylchu hyd at 80 y cant o'r gwastraff y maent yn ei gasglu o'i gymharu â dim ond chwarter y ffigur hwn sy'n cael ei gyflawni mewn llawer o wledydd gan ddefnyddio peiriannau soffistigedig a drud.

Roedd Cymru ar y pryd wedi dechrau aredig rhych unig; cymryd arweiniad gan fentrau cymdeithasol ailgylchu (Wastesavers Casnewydd, Ailgylchu Cymunedol Torfaen ac Ailgylchu Cymunedol Sir Fynwy) wrth gadw deunyddiau ailgylchadwy ar wahân, yn lân a chyda'r gwerth mwyaf y gellir ei werthu. Cyflawnwyd hyn ac mae'n parhau i gael ei gyflawni trwy ddarparu blychau agored syml i ddeiliaid tai lle gellir monitro ac addasu gwahanu gwastraff gan weithwyr ymyl y palmant sy'n llwytho eu tryciau trwy edrych i mewn i flwch agored eang yn unig. Mae gan Gymru a’r Zaballeen un peth yn gyffredin o ran ailgylchu a symlrwydd hynny.

Y Zaballeen yn ymweld â mentrau menter gymdeithasol ailgylchu yng Nghymru

Mae'n debyg nad yw'n gyd-ddigwyddiad bod y Zaballeen a Chymru wedi ffurfio cysylltiadau cryf a bod y stori yn cael ei hadrodd yn y ffilm Garbage Dreams a enwebwyd am Oscar gan Mai Iskander. Yn 2006 gofynnais i Zero Waste International a fyddai ganddyn nhw ddiddordeb mewn datblygu rhaglen gyfnewid ar gyfer pobl ifanc sy'n ymwneud ag wyneb glo ailgylchu. O fewn cwpl o wythnosau cefais fy rhoi mewn cysylltiad â Dr Laila Iskander, gweithiwr cymdeithasol o Cairo, sydd wedi sefydlu ysgol ailgylchu yno, i ddarparu addysg i blant y Zaballeen.

Roedd Laila eisiau sefydlu cyfle i dri pherson ifanc o Zaballeen ddod draw i Gymru i weithio gyda mentrau ailgylchu yng Nghymru. Doedd gen i ddim syniad ar adeg y negodi manwl gydag asiantaeth ffiniau’r DU am drwyddedau gwaith, fod eu taith i gael ei ffilmio gan Mai Iskander ar gyfer yr hyn a fyddai i fod yn Breuddwydion Garbage a enwebwyd am Oscar. Roedd y ffilm yn dogfennu cwmnïau gwastraff rhyngwladol a symudodd i Cairo a'r effaith ddinistriol a gafodd hyn ar fodolaeth Zaballeen. Ni wellodd ailgylchu ar gyfer Cairo gydag offer newydd gwerth miliynau o ddoleri wrth i wastraff ddechrau pentyrru a dod yn broblem unwaith yn rhagor.

Ym mis Gorffennaf 2013 tyngwyd Dr Laila Iskander i mewn fel Gweinidog yr Amgylchedd dros yr Aifft. Cafodd y Zaballeen, heb fod ymhell ar ôl, ei adfer fel y casglwyr ailgylchu a gontractiwyd yn swyddogol. Yn yr Economi Gylchol, mae systemau'n gynaliadwy wrth eu cadw'n lleol. Mae'r Zaballeen yn rhoi enghraifft wych i ni i gyd.

Get in touch
Newsletter

Keep up to date

with the latest news and innovation

Sign-up