The Economics of Happiness - ffilm 68 munud

Share

Linc i gwylio 'The Economics of Happiness' yn rhad ac am ddim ar Vimeo

Rydym yn aelodau balch o'r grŵp byd-eang Local Futures ac yn rhannu eu nodau o economi sy'n gweithio i ailadeiladu cymuned, nid ei dinistrio. Mae eu ffilm arobryn, The Economics of Happiness, yn nodi costau cymdeithasol, ysbrydol ac ecolegol economi fyd-eang heddiw wrth dynnu sylw at fuddion lluosog lleoleiddio economaidd. Mae'r ffilm yn arddangos y camau y mae pobl eisoes yn eu cymryd ledled y byd i ailadeiladu eu heconomïau a'u cymunedau lleol. Yn cynnwys Vandana Shiva, Bill McKibben, David Korten, Samdhong Rinpoche, a meddylwyr ac actifyddion ysbrydoledig eraill.

Mae'r Economics of Happiness AM DDIM i GWYLIO ar Vimeo a YouTube a gwyliwch y trelar 3 munud ar YouTube. Gallwch hefyd archebu'r DVD trwy'r Dyfodol Lleol yma.

The Economics of Happiness is FREE TO WATCH on Vimeo and YouTube and watch the 3-minute trailer on YouTube. You can also order the DVD via the Local Futures here.

Get in touch
Newsletter

Keep up to date

with the latest news and innovation

Sign-up