Ein gwaith

Helpu cymunedau gwyrdd i greu cyfoeth lleol

Mae dull EGC yn canolbwyntio ar y gymuned. Economi gylchol gydag arferion ac egwyddorion yn cyd-fynd ag anghenion yr economïau cymdeithasol a sylfaenol. Mae EGC yn sefydlu modelau profedig sy'n cael eu rhedeg gan ymarferwyr ar draws ein rhwydweithiau byd-eang. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau ailddefnyddio sy'n dymuno arallgyfeirio eu cynnig cymdeithasol ac amgylcheddol a'r incwm ohono ac ar yr un pryd yn gwneud trefniadau i ymgorffori mesurau arbed hylifedd system credyd cydfuddiannol newydd Cymru, y Celyn.

Mae enghreifftiau profedig o ddyfeisgarwch cymunedol bellach yn symud ymlaen yn fyd-eang. Mae EGC wedi'i gysylltu â nifer o sefydliadau dim gwastraff rhyngwladol sy'n ymwneud â rheng flaen darparu gwasanaethau. Mae ein mapio o’r sector ailddefnyddio economi gymdeithasol yn 2019 yn dangos nad yw’r sector wedi gallu cymryd digon o’r cyfleoedd newydd i gyflawni contractau gydag awdurdodau lleol, i sefydlu gwasanaethau newydd a chyrraedd ymhellach i’n cymunedau.

Gyda chyllid hadau gan Lywodraeth Cymru, mae EGC wedi bod yn datblygu partneriaethau i ddwyn gwasanaethau newydd ar waith.

Gyda buddsoddiad strategol, nod CEW yw ehangu, dyfnhau ac adeiladu ar ei waith arloesol a chyflymu cynnydd:

  • Ysgogiad i fwyd organig a dyfir yn lleol trwy helpu'r economi gymdeithasol i gynhyrchu cynhyrchion i ysgogi ffermio adfywiol yn eu cymunedau.
  • Gwasanaethau ailbrosesu meicro dan berchnogaeth y gymuned ar gyfer uwchgylchu gwydr, plastig a phren; i droi'r ffrydiau deunydd hyn yn gynnyrch y gellir ei ddefnyddio a ddymunir y gellir ei werthu i aelodau'r gymuned
  • Cyd-i i sut roedd unedig ar-lein (REBAY os solas chi yn ei wneud) ar wybodaeth ni wneir yng Nghymru.
  • Ymgorffori ailddosbarthu'r holl fwyd dros ben yn niwylliant Cymru, trwy wasanaethau oergell gymunedol ar raddfa fach ond niferus, heb stigma a heb brawf modd.
  • Mae'r Gronfa Her Economi Sylfaenol gyda Celyn, sy'n cael ei chyflwyno gan CEW, yn gyntaf yn fyd-eang i Gymru; mesur arbed hylifedd sy'n cau'r ddolen ar fentrau ailgylchu / ailddefnyddio trwy gylchredeg ymhellach y cyfoeth y mae'n ei gynhyrchu yn yr ardal. (Mae Credyd Cydfuddiannol yn rhan o stori llwyddiant economaidd y Swistir, gweler adran 4)

Read more

We must radically change the way we think about and consume our goods and materials, and we must do that now. A circular economy is the blueprint for a more equal and sustainable planet and it is great to see the pioneering work of Circular Economy Wales taking root and providing a foundation block on which to build a better society with community action at its heart.

Our work in Scotland on the circle economy has shown that not only does the shift to more circular thinking bring huge environmental and economic benefits, there are significant social benefits in terms of engagement, community cohesion, training opportunities and local job creation. The circular economy after all is about people and people doing things differently. It is the citizens of our planet who will decide what future we want for our children and as attitudes to tackling climate change gather pace it will be community efforts which will have the most telling impact

Iain Gulland - CEO of Zero Waste Scotland

Tools for Self-Reliance (TFSR) Cymru welcomes Circular Economy Wales. This network will really help our organisation to function better throughout Wales and in our local community." - Tony Care, Tools for Self-Reliance (Crickhowell – Mon.)

“In a world needing to build community resilience and local market economies Town Councils have an exciting potential role. In Llangollen, a Cittaslow town since 2013, we are very active in looking for new ways and means to contribute to a resilient and sustainable future for Wales. Llangollen Town Council's Cittaslow Committee would therefore like to continue exploring with CEW our ideas and programmes around surplus food and plastics and also to examine how CEWs ‘Celyn Mutual Credit’ could help Llangollen’s businesses

Robyn Lovelock, Chair of Llangollen Town Council’s Cittaslow Committee

Crest Co-operative are wholly supportive of Circular Economy Wales' ambition to represent, develop and support new and existing third sector organisations across Wales who are leading the way in establishing sustainable community focused initiatives. Circular Economy Wales will greatly benefit the Welsh reuse sector network's capability to contribute to Government strategy development, respond cohesively to policy and, deliver innovative solutions to the environmental and social challenges faced in developing a true zero waste, circular economy, for Wales.

Jay Martin, CEO, Crest Cooperative

Mae angen cydlynu ein sector a sicrhau bod sefydliadau yn gallu cyflawni tu hwnt i'w nod a'u gwasanaethau creiddiol. Mae angen hyn er mwyn diwallu anghenion lleol, a chyfrannu tuag at Economi Gylchog yng Nghymru. Mae angen rhwydwaith ag adnoddau da er mwyn cyflwyno ein hanghenion ar y cyd i Lywodraeth Cymru, y sector gyhoeddus a'r sector breifat. Hefyd, hwyluso, gwella cyfathrebu a rhannu arbenigedd.

Dylai Sector Ailddefnyddio Cymru ddod ynghyd mewn seminarau a chynadleddau i ychwanegu at arbenigedd y sector, a chyflwyno syniadau a chyfleoedd newydd o bob cwr o'r byd.

Rwy’n edrych ymlaen at weld Economi Gylchog Cymru yn cael yr adnoddau sydd eu hangen i allu cynnig y gwasanaethau hyn. Mae yna lawer o gyfleoedd i sefydliadau fel Antur Waunfawr ailddefnyddio er mwyn cyfrannu yn helaeth tuag at ddyfodol di-wastraff, a diwallu angenion cymdeithasol ar yr un pryd.

Menna Jones, CEO Antur Waunfawr -Gwynedd
Get in touch
Are you part of the community facing circular economy or would like to be?

Together we can transform Wales

Be the first to know about the latest in community facing circular innovation.

Join Our Network Free Today