Ymaelodi

Helpwch ni i adeiladu'r mudiad cymdeithasol mwyaf ar gyfer newid ymarferol yn ein cymunedau yng Nghymru mewn degawdau

Er mai enw ein sefydliad ydyw, chi yw Economi Gylchol Cymru gymaint os nad yn fwy nag yr ydym ni. Wrth i ni chwilio am fodelau profedig o rannau eraill o'r byd i ddiwallu anghenion cymunedol Cymru, chi sy'n gallu bod / neu fod yn yrrwr injan yn eich cymuned eich hun, trwy'r ysgol rydych chi'n mynd iddi, y busnes rydych chi'n ei redeg, y cyngor tref / cymuned rydych chi'n gwasanaethu neu'r fenter gymdeithasol sydd wedi bod yn angerdd i chi. Ymunwch รข'r mudiad er mwyn i newid cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru gael eich ysbrydoli ac efallai, i'ch sbarduno ymlaen i greu'r cydweithrediadau sydd eu hangen i newid eich cymuned a Chymru.