Ystadegau Allweddol

Sefydlogrwydd y sector paratoi cymdeithasol ar gyfer ailddefnyddio

O'r 24 ymatebydd i fapio CEWs 2019 o'r sector, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, mae 75 y cant yn fentrau cymdeithasol sydd wedi'u hen sefydlu, a sefydlwyd rhwng 1989 a 2012. O gymharu'r hanes hwn â data gan Dŷ'r Cwmnïau ar gyfraddau goroesi ar gyfer cwmnïau dosbarthu elw prif ffrwd. Rydym yn gweld cyfradd fethu o 80 y cant yn eu blwyddyn gyntaf. Yn ôl y ffigurau diweddaraf gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, a ryddhawyd ym mis Tachwedd 2019, dim ond 42.4 y cant o fusnesau dosbarthu elw a ddechreuodd yn 2013 oedd yn dal i fasnachu bum mlynedd yn ddiweddarach yn 2018.

Mae sector PfR Cymdeithasol Cymru yn aeddfed ar gyfer datblygu ac yn darparu sylfaen gymharol sefydlog.

Dangosodd mapio CEW yn 2019 fod gan y gyfran fwyaf o ymatebwyr (yn cynrychioli traean) drosiant unigol rhwng £ 500k ac £ 1m.

Dangosodd ciplun 2019 fod 382.4 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn gyda

Mae 966 o leoliadau gwirfoddol yn cael eu lletya (mae'r gweithwyr a'r gwirfoddolwyr yn dod o'r carfannau o bobl sydd ar yr ymylon, os nad yn cael eu dieithrio, ym myd gwaith).

Mae 71% o sefydliadau PfR Cymdeithasol Cymru yn darparu hyfforddiant yn eu cymunedau, gan wella sgiliau a rhagolygon swyddi y tu hwnt i'r sector.

Get in touch
Are you part of the community facing circular economy or would like to be?

Together we can transform Wales

Be the first to know about the latest in community facing circular innovation.

Join Our Network Free Today