Beth petai Cymunedau'n berchen ar y Stryd Fawr (linc i gwylio eto)


Location: Ar-lein/Dilynwch y Linc i Gwylio Unrhyw Bryd

Share

Gwyliwch yma ar-lein unrhyw bryd. Roedd hwn yn ddigwyddiad gwych dros y ffin a gynhaliwyd gan Rwydwaith Datblygu Cydweithredol Preston mewn partneriaeth รข Chanolfan Datblygu Busnesau Bach a Chanolig UCLan a threfnodd Cyngor Dinas Preston y weminar hon ym mis Mehefin 2021 gydag Alice Wharton, Co-operatives UK, sy'n rheoli ein Huned Cyfranddaliadau Cymunedol; Jeff Scales o'r Ardal; Kate Gilmartin o'r Hwb Gogledd Orllewin Ynni Lleol; ac Ady Powell o Charge My Street i ddarganfod sut mae cymunedau'n buddsoddi yn eu hardaloedd lleol a pha ysbrydoliaeth y gallwn ei dynnu o hyn yn Preston.

Get in touch
Newsletter

Keep up to date

with the latest news and innovation

Sign-up