Mewn Sgwrs â Jane Davidson - yn cynnwys Eifion Williams, Prif Weithredwr Economi Gylchol Cymru


Location: Ar-lein/Dilynwch y Linc i Gwylio Unrhyw Bryd

Share

Gwyliwch y sgwrs yn famma (neu cliciwch y llun) i weld yr hyn gall yr economi gylchol sy'n wynebu'r gymuned gwneud i helpu ailadeiladu trefi a phentrefi Cymru, gyda systemau cylchol ar gyfer ein priddoedd, plastigau, bwyd, a chyfoeth a gynhyrchir yn lleol.

"Yn y rhifyn hwn o gyfres trafodaethau, mae Jane yn croesawu Eifion Williams, Prif Swyddog Gweithredol Circular Economy Wales ar y rhaglen, i drafod rhai o'r syniadau radical y mae wedi'u cyflwyno i'r wyneb ar newid hinsawdd Cymru gydag Economi Gylchol Cymru - cymaint felly, mae hyd yn oed aelodau’r Senedd wedi cyfarfod ag ef" - Newyddion Busnes Cymru

Get in touch
Newsletter

Keep up to date

with the latest news and innovation

Sign-up