Ymateb i COVID-19

Sut y gall sector PfR Cymdeithasol datblygedig gwrdd â heriau'r pandemig coronafirws

Mae'n anodd monetiseiddio'r buddion cymdeithasol a ddarperir gan y mentrau cymdeithasol sy'n cyflawni PfR fel ffordd o wella bywydau rhai o'r rhai mwyaf difreintiedig a bregus yn ein cymdeithas. Maent yn dod o hyd i bwrpas, cyfeillgarwch, dysgu a lle gwerthfawr mewn cymdeithas trwy fynychu prosiectau PfR a helpu i atgyweirio dillad, dodrefn neu helpu mewn ystafelloedd arddangos a chaffis. Nid oes rhwydwaith mwy ysbrydoledig o grwpiau yng Nghymru na'r mentrau cymdeithasol sy'n trawsnewid bywydau trwy PfR.

Yn wir i'w ffurfio, dyma ddilyn rhai straeon gwych sydd wedi codi o argyfwng COVID19. Rhaid nodi, fodd bynnag, nad yw pob sefydliad PfR Cymdeithasol wedi gallu aros ar agor yn ystod y pandemig heb sôn am ymestyn eu gwasanaethau. Os ydym am weld datblygiad eang ar draws y sector, fel y gwelir isod, mae angen i gefnogaeth ddatblygiadol arbenigol gael blaenoriaeth yn awr.

Get in touch
Are you part of the community facing circular economy or would like to be?

Together we can transform Wales

Be the first to know about the latest in community facing circular innovation.

Join Our Network Free Today