Circular Economy Wales CIC (CEW)


The new Community Interest Company enabling Wales to be the standard bearer globally of the new Circular Economy

What is CEW?

What does it do, what will it do?


Circular Economy Wales CIC (CEW) destination is a call for action: making Wales’s Future Generations Act happen on the ground, offering Wales the opportunity for a distinctive social enterprise contribution towards the national agenda and priorities as follows:

 • CEW provides cutting edge innovation blueprints offering revenue-earning business propositions to reuse & recycling social enterprises based on best practice successes found across the world. We work with organisations wishing to venture into new areas of business activity, thus increasing the practical measures needed to elevate Wales as the global standard bearer of the emerging Circular Economy.

 • We are rolling out the 'Green Shed', Wales’s new community facing hubs initiative to help the people of Wales upcycle & reprocess materials into the goods of the future: for our homes, the local marketplace, in our schools and through our future dedicated web portal.

 • Following our pilot Zero Waste schools’ programme in all schools in Pembrokeshire, we hope to launch the Wales wide programme: equipping our children for Wales's circular future, increasing their self-sufficiency as they prepare for a changing jobs landscape.

 • We are developing a Wales wide Home to Farm Soil Programme: moving Wales to a zero-chemical, 100% non-chemically-assisted healthy, nutrient-rich food future.

 • CEW is designing a parallel Mutual Credit system for Wales, to underpin Wales's sustainability goals: partnering with highly successful schemes across Europe to encourage the sustainability of resources and wealth.

 • We work with partners committing to account for their social, environmental and economic benefits and promote means of accounting and improving upon all sustainable development indicators

 • Mae Economi Gylchog Cymru CIC (EGC) yn darparu glasbrintiau arloesol sydd ar flaen y gad ac yn cyflwyno cynigion busnes i ennill refeniw ar sail llwyddiannau gydag arferion gorau a gafwyd ar draws y byd

 • Mae EGC yn cydweithio â chwaraewyr allweddol eraill i gynnal mentrau peilot ac i ailadrodd mentrau eraill gyda sefydliadau sydd eisiau mentro i mewn i feysydd newydd o weithgareddau busnes, gan felly gynyddu’r mesurau ymarferol sydd eu hangen i gludo Cymru at Economi Gylchog go iawn

 • Mae EGC wrthi’n barod yn paratoi ar gyfer Cymru lle nad yw gwastraff yn bodoli mwyach, nid mewn busnes nac yn y cartref: amcan y Dyfodol Diwastraff erbyn 2050

 • Mae EGC yn cyflwyno menter y canolfannau ‘Sied Werdd’ i helpu cymunedau lleol i uwchgylchu ac i ail brosesu unrhyw ddeunydd yn lleol i greu nwyddau’r dyfodol i’w gwerthu yn y farchnad leol, yn yr ysgolion neu drwy ein porth pwrpasol ein hun ar y we

 • Mae EGC yn datblygu rhaglen Economi Gylchog neu Ddyfodol Diwastraff drwy Gymru gyfan i ysgolion i roi’r sgiliau i’n plant ar gyfer dyfodol cylchog Cymru ac i’w gwneud nhw’n fwy hunangynhaliol wrth iddynt baratoi ar gyfer tirlun sy’n newid o ran swyddi a chyflogaeth

 • Mae EGC yn datblygu Rhaglen Bridd o’r Cartref i’r Fferm drwy Gymru gyfan: i symud Cymru tuag at ddyfodol o fwydydd llawn maeth, digemegyn, 100% iach heb gymorth cemegau

 • Mae EGC wrthi’n gwneud gwaith ymchwil i lunio ‘Cylchrediad Cylchog’ paralel a fydd yn sail i dargedau cynaliadwyedd Cymru: creu partneriaeth â chylchedau ledled Ewrop a chreu cadwyn o arbenigwyr drwy’r byd i gyd, gan annog cadwraeth adnoddau.

 • Nod EGC yw helpu Cymru i ddod yn esiampl euraid o safonau cywir yr Economi Gylchog newydd

 • Mae EGC yn gweithio gyda phartneriaid sy’n ymroddedig i roi cyfrif am eu buddion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd

 • Cyrchnod EGC yw galw pobl i weithredu: sicrhau y gweithredir Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar lawr gwlad

News


Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project